Artikelen & blogs

Nederlands naar Engels: National Geographic, How Volcanoes Caused Violent Uprisings in
Cleopatra's Egypt

Specialisatie : Artikelen & blogs

Originele tekst - Nederlands

Verafgelegen vulkaanuitbarstingen hebben het klimaat verstoord, waardoor de broodnodige neerslag langs de Nijl uitbleef, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

In de tijd van Euclides en Archimedes in Alexandrië en waarin de familie van Cleopatra de Egyptische troon bekleedde, 2300 jaar geleden, waren opstanden en territoriale geschillen aan de orde van de dag. Deze droegen bij aan de etnische spanningen om het Griekse leiderschap, het Ptolemeische Rijk, waarvan Cleopatra, die zelf van Macedonische afkomst was, de laatste heerser was.

Uit het nieuwe onderzoek, dat door een ongebruikelijk team van geschiedkundigen, statistici en klimaatwetenschappers in het vakblad Nature Communications gepubliceerd werd, komt naar voren dat er mogelijk een andere verrassende factor een rol heeft gespeeld in de onrust binnen de regio: “grote hydroklimatische veranderingen” veroorzaakt door verafgelegen vulkaanuitbarstingen.

Tot laat in de 19e eeuw, toen de eerste dammen in de rivier de Nijl werden gebouwd, waren boeren in Egypte volkomen afhankelijk van de jaarlijkse moesson. Heftige zomerregens in de hooggelegen gebieden van Ethiopië deden de oevers van de Nijl stroomafwaarts overstromen en het land zich kon voorbereiden op de aanplant van graan en andere gewassen. De overstromingen van de Nijl zijn zo belangrijk dat ze vanaf 622 na Christus nauwkeurig zijn vastgelegd.

Vertaling - Engels

Distant volcanic eruptions disrupted climate, a new study suggests, causing life-giving rains along the Nile to fail.

Twenty-three hundred years ago, when Euclid and Archimedes wandered Alexandria, and Cleopatra's family controlled the Egyptian throne, revolts and territorial disputes were common. These uprisings have often been attributed to ethnic tensions over Greek rule—the Ptolemaic dynasty, of which Cleopatra was the last ruler, was of Macedonian origin.

A new study published in the journal Nature Communications by an unusual team of historians, statisticians, and climate scientists suggests another surprising factor may also have played a role in the region's unrest: “hydroclimatic shocks” triggered by faraway volcanic eruptions.

Until the late 19th century, when the first dams were built on the Nile River, Egyptian farmers were utterly dependent on the annual monsoon. The heavy summer rains it brought to the Ethiopian highlands would push the Nile over its banks downstream, prepping the land for planting wheat and other crops. The Nile floods are so important they’ve been recorded accurately since 622 AD.

 +31 (0)6 135 95 675          suzarieve@gmail.com