Just like other websites, we too use cookies (and similar technologies) to make your visit to our website easier and more personal. Besides that we and 3rd parties are able to adjust our ads to your interests and enable you to share information via social media. By continuing to use our website you agree with this.

 

Horticulture and Gardens

Dutch to English: Mien Ruys, the Biography

Specialisation : Horticulture / Gardens

Original text - Dutch

Mien Ruys, de biografie
Zoeken naar de heldere lijn. Tuinarchitecte Mien Ruys heeft gedurende een lange periode een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de tuinarchitectuur. Zij was een van de eersten in Nederland - en zeker de eerste vrouw - die het belang zagen van de integratie van haar vak met de architectuur. Ruys heeft daarin een actieve rol gespeeld, gemotiveerd door het socialistische en emancipatoire gedachtegoed dat zij zich in de dertiger jaren eigen maakte. De inzichten die zij formuleerde ten aanzien van functie en doel van de tuin- en landschapsarchitectuur bij het ontwerpen van privé-tuinen en openbaar groen lijken belangwekkend genoeg om ze nader te analyseren. Ze zijn van invloed geweest op het discours binnen haar vakgebied over deze onderwerpen, zoals onder meer blijkt uit de debatten binnen de 8 en OPBOUW.

Translation - English

Mien Ruys, the biography
The quest for clean lines. The landscape architect Mien Ruys had a significant impact on the development of garden design over a long period of time. She was one of the first in the Netherlands - and certainly the first female garden designer - to recognise the importance of the integration of her craft with architecture. Mien Ruys played an active role in this integration, motivated by the socialist and feminist movement of which she was a part in the 1930s. The insights that she formulated in her designs for private and public gardens concerning the function and purpose of garden and landscape design seem thought-provoking enough to be worthy of further analysis. Her ideas had an impact on discourse on these subjects within her area of expertise, as is apparent from debate within the early 20th- century architectural movements ‘the 8’ in Amsterdam, and ‘Opbouw’ (‘Reconstruction’) in
Rotterdam.

Website made by Modual | Open cookie preferences